Pełna rachunkowość

Jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a Twoja firma rozwija się z roku na rok. Osiągnąłeś obroty przekraczające poziom 1.200.000 Euro . Zobowiązany jesteś od następnego roku rozpocząć ewidencję operacji gospodarczych na podstawie Ustawy o Rachunkowości czyli tzw. pełną księgowość.

W pełnej księgowości ewidencjonujemy każde zdarzenie – sprzedaż towaru jego zakup, zapłatę za zakupiony towar, otrzymanie pieniędzy za sprzedane towary itp.

Do prowadzenia pełnej księgowości bez względu na wielkość obrotów zobligowane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością , spółki akcyjne, spółki komandytowe, stowarzyszenia i fundacje.

Pełna księgowość to nie tylko dodatkowe obowiązki ale również korzyści wynikające głownie z informacji jakie dostarcza pełna księgowość o stanie majątku, sposobie i miejscu powstawania zysku bądź straty, listy dłużników , wierzycieli itp.

Koszty prowadzenia pełnej księgowości, zakupu oprogramowania komputerowego, zatrudnienia wykwalifikowanego księgowego ograniczysz przekazując ten problem do Naszego Biura Rachunkowego.

Pomożemy w problemach związanych z „przejściem z ewidencji uproszczonej ” na pełną księgowość tj. zaproponujemy sprawny obieg dokumentów, politykę rachunkowości, ograniczymy do minimum obowiązki wynikające z faktu prowadzenia pełnej księgowości.

biura rachunkowe grudziadz